Hva heter 9-sidet form?

I geometri er en nonagon (/ ˈn? N? G? N /) eller enneagon (/ ˈ? Ni? G? N /) en ni - ensidig polygon eller 9 -gon. De Navn nonagon er et prefiks hybridformasjon, fra latin (nonus, 'niende' + gonon), brukt ekvivalent, bevist allerede på 1500-tallet på fransk nonogone og på engelsk fra 1600-tallet.

.

Dessuten, hva kalles en 10-sidig form?

hva er minimumskravet til varmholdetemperatur for kyllingstrimler

I geometri er en dekagon en ti- ensidig polygon eller 10 -gon.På samme måte, hva kalles en 7-sidig form?I geometri er en heptagon en syv- sidet polygon eller 7 -gon. Heptagon blir noen ganger referert til som septagon, ved å bruke 'sept-' (et elisjon av septua-, et latinsk avledet numerisk prefiks, snarere enn hepta-, et gresk-avledet numerisk prefiks; begge er medfølgende) sammen med det greske suffikset '-agon' som betyr vinkel.Dessuten, hva kalles en ensidig form?

I geometri, en hendecagon (også undecagon eller endecagon) eller elleve -gon er en elleve- ensidig polygon . (De Navn hendecagon, fra gresk hendeka 'elleve' og –gon 'hjørne', blir ofte foretrukket fremfor hybrid undecagon, hvis første del er dannet av latin undecim 'elleve'.)Hva kalles en ensidig form?

Gresk for tjueen : & Epsilon; ί & kappa; & omicron; & sigma; & iota; & kappa; αί έ & nu; α (Icosi kai hena = Twenty and one), men også bare: & Epsilon; ί & kappa; & omicron; & sigma; & iota; έ & nu; α (Icosi hena = tjueen). EN polygon med tjueen sider er derfor kalt a: Icosikaihenagon, men også en Icosihenagon.

Beslektede spørsmålssvar

Hva er en 20 Gon?

I geometri, en ikosagon eller tjue - gon er en tjue- ensidig polygon . Summen av en hvilken som helst icosagons indre vinkler er 3240 grader.

Er Star en polygon?

Ja, a stjerne er en polygon . I geometri, a stjerne er en spesiell type polygon som vi kaller a stjernepolygon . Disse typer polygoner ta på generalen

Er sirkel en polygon?

Polygoner . TIL polygon er en lukket planfigur med tre eller flere sider som alle er rette. Følgende figur er ikke en polygon da det ikke er en lukket figur. EN sirkel er ikke en polygon da den ikke har rette sider. Forklareren

Hva er en 14 Gon?

I geometri, en tetradecagon eller tetrakaidecagon eller 14 - gon er en fjorten- ensidig polygon . Forklareren

Er en trapesform en polygon?

TIL trapes er en firesidig form med minst ett sett med parallelle sider. Til slutt, a polygon er en lukket, todimensjonal form med mange sider. Alt fra en trekant til en åttekant til en megagon er en type polygon . Forklareren

Kan en polygon ha buede sider?

Nei en polygon per definisjon har rettlinjesegmenter som sine sider . Hvis en geometrisk figur har buede sider , regnes det ikke som en polygon . Å regulere polygon har en innvendig vinkel som er dobbelt så stor som den utvendige vinkelen. Pundit

Er det en form med to sider?

I geometri er en digon en polygon med to sider (kanter) og to hjørner. Dens konstruksjon er utartet i et euklidisk plan fordi de to sider ville falle sammen eller den ene eller begge måtte være buet; det kan imidlertid lett visualiseres i elliptisk rom. Pundit

Er et kryss en polygon?

TIL polygon er en lukket figur, dannet av segmenter, og dens sider gjør det ikke kryss . Pundit

Hva kaller du en 12-sidig polygon?

Konveks, syklisk, ligesidig, isogonal, isotoxal. I geometri, en dodecagon eller 12 -gon er noen tolv- ensidig polygon . Pundit

Hva heter en 12-sidet terning?

Rhombo-triangular- I geometri, en dodekaeder (gresk & delta; & omega; & delta; & epsilon; & kappa; ά & epsilon; & delta; & rho; & omicron; & nu ;, fra & delta; ώ & delta; & epsilon; & kappa; α dōdeka 'tolv' +? Delta & rho; α hédra 'base', 'sete' eller 'ansikt') er et hvilket som helst polyhedron med tolv flate ansikter. Den mest kjente dodekaeder er den vanlige dodekaeder, som er et platonisk fast stoff. Pundit

Hva kaller du en 13-sidig polygon?

I geometri, en tridecagon eller triskaidecagon eller 1. 3 -gon er en tretten- ensidig polygon . Lærer

Hva er en 19-sidig polygon?

I geometri en enneadecagon eller 19 -gon er en nitten - ensidig polygon . Det er også kjent som en enneakaidecagon eller en nonadecagon. Lærer

Er et rektangel en polygon?

Polygoner er mangesidige figurer, med sider som er linjesegmenter. Polygoner blir navngitt etter antall sider og vinkler de har. Den mest kjente polygoner er trekanten, den rektangel og torget. En vanlig polygon er en som har like sider. Lærer

Hva heter en 200-sidig form?

I geometri er en chiliagon (/ ˈk? Li? G? N /) eller 1000-gon a polygon med 1000 sider . Filosofer refererer ofte til chiliagoner for å illustrere ideer om tankens natur, virkemåte og mening. Lærer

Hva kaller du en 30-sidig polygon?

I geometri, en triakontagon eller 30 -gon er en tretti- ensidig polygon . Summen av triacontagons innvendige vinkler er 5040 grader. Anmelder

Er en romb en polygon?

I noen polygon hvis alle sidene og alle vinklene er like, kalles det vanlig polygon . I rombe alle sider er like, men vinkler er ikke like i alle tilfeller. så rombe er ikke en vanlig polygon . så alle romber er ikke vanlige polygon bare en rombe (kvadrat) er en vanlig polygon . Anmelder

Hva er en unik polygon?

De Unik polygon Teorem er: Alt vanlig polygoner med samme antall sider er like. Anmelder

Hva er ikke en polygon?

En uregelmessig polygon er noen polygon det er ikke å regulere polygon . Den kan ha sider av hvilken som helst lengde, og hver innvendige vinkel kan være hvilket som helst mål. De kan være konvekse eller konkave, men alle konkave polygoner er uregelmessige siden innvendige vinkler ikke alle kan være de samme. Anmelder

Er en kube en polygon?

TIL terning er ikke en polygon . Polygoner er flate, plane figurer. EN terning er en tredimensjonal solid figur.